فرم ارسال درخواست های مردمی

 

ارتباطات مردمی مهدی روشنفکر

 

مردم شریف ونجیب شهرستان های بویراحمد، دنــا و مارگون می توانند با تکمیل فـــرم زیر و ثبت درخواست خود به همــراه مستندات و شماره تلفن، درخواستشان را برای خادم خود ارسال نمایند. همچنین علاوه بر ارســال مستقیم درخواست خود از طریق فرم زیر، راههای ارتباطی دیگر با حاج مهدی روشنفکر به شرح زیر اعلام می گردد:

 

دفتر تهران : آدرس – بهارستان – دفتر نماینده مردم شریف شهرستان های بویراحمد،دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی

شماره تلفن دفتر تهران :                                          شماره فکس:

 

دفتر یاسوج: آدرس – یاسوج – خیابان تختی -دفتـر ارتباطات مردمی نماینــده مردم شریف شهرستــان های بویراحمد،دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی

شماره تلفن دفتر یاسوج: 33332692 – 074          شماره فکس:  33332692 – 074

 

شماره سامانه ارسال پیامک : 3000438333

 

سایت حاج مهدی روشنفکر